Oversigtsfoto

Har du behov for et fuldt opdateret oversigtsfoto i høj opløsning kan vi hjælpe dig. Oversigtsfotoet, der er målbart, er en stor hjælp i forbindelse med udstykning af jord, uoverensstemmelser i forbindelse med skel, etablering af have, planlægning af større arrangementer, print af oversigtskort m.v.

Vi kan ligeledes assistere ved udfindelse af drænrør, samt GPS-registrering af disse til brug for kortlægning, fremadrettet vedligehold eller udskiftning.

Lad os få en snak omkring mulighederne